สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ด่าน ตม.แม่สาย ด่าน ตม.หนองคาย
ด่าน ตม.เชียงแสน ด่าน ตม.บึงกาฬ
ด่าน ตม.เชียงใหม่ ด่าน ตม.นครพนม
ด่าน ตม.ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ด่าน ตม.มุกดาหาร
ด่าน ตม.ฝาง  
ด่าน ตม.แม่ฮ่องสอน  
   
ภาคกลาง ภาคใต้
ด่าน ตม.ท่าอากาศยานกรุงเทพ ด่าน ตม.สะเดา
ด่าน ตม.บึงกาฬ ด่าน ตม.ท่าเรือสงขลา
ด่าน ตม.นครพนม ด่าน ตม.สุไหงโกลก
ด่าน ตม.มุกดาหาร ด่าน ตม.ตากใบ
  ด่าน ตม.สมุย
  ด่าน ตม.ภูเก็ต