WOWSlider generated by WOWSlider.com

ตม.จว.ชลบุรี ได้ร่วมกันตักบาตรทำบุญและสักการะพระเจ้าตากสินมหาราชวันที่ 3 มีนาคม 2566
พ.ต.อ.ปริญญา กลิ่นเกษร ผกก.ตม.จว.ชลบุรี พร้อมข้าราชการตำรวจ ตม.จว.ชลบุรี ได้ร่วมกันตักบาตรทำบุญและสักการะพระเจ้าตากสินมหาราช